Szkolny Klub Górski

Góry zachwycają, inspirują, porządkują wiele ludzkich spraw. O górach można mówić bez końca.

"Świat wartości w górach jest prosty i przejrzysty dla każdego. Ale jest to absolut piękna i estetycznych doznań. Nie chcesz, nie jedziesz. Nie jedziesz, nie widzisz. Nie widzisz, nie przeżywasz. Wybór należy do ciebie." – Piotr Pustelnik.

Szkolny Klub Górski umożliwia młodym ludziom dokonać wyboru. Do zobaczenia w górach!

77 454 45 24
piodobro@wp.pl
Tadeusza Kościuszki 39, 45-062 Opole

 

 

Członkiem Szkolnego Klubu Górskiego może zostać każdy uczeń albo nauczyciel aktywnie uprawiający turystykę górską.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

  • przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu oraz stosowanie się do wspólnie wypracowanych uchwał;
  • współdziałania w realizacji celów Klubu poprzez udział w organizowanych imprezach Klubu;
  • wykonywanie zadań powierzonych przez nauczycieli i opiekunów
  • przestrzegania zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków Klubu;
  • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  • uprawiania turystyki w górach i podnoszenia kwalifikacji turystycznych;
  • opieki nad zabytkami kultury regionów górskich i ochrona przyrody górski.